Dato
Tittel
Sted
Sertifisert
Nivå
Pris
1.9 - 1.1
Videregåendekurs
Vil bli kunngjort senere
Bestill
Helg 1: 6-7. juni, Helg 2: 12-13. Sept. Helg 3 vil bli avtalt under første kurshelg.

FOR Å DELTA PÅ DETTE KURSET MÅ DU VÆRE MEDLEM AV KLUBB TILSLUTTET NORGES PADLEFORBUND. I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen vil det i år innføres krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 75 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger. Mer informasjon om gjennomføring av praksis kommer på kurset.

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer. Padleren skal løfte nivået sitt gjennom kurset til å kunne padle grad IV trygt. Les mer om innholdet på kurset i linken under.
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Pris:
kr 7000,-
Kursleder:
Per Christian Pedersen og Flemming Vatne
Kontakt:
pc@padleforbundet.no
Mer informasjon:
26.9 - 31.10
Veilederkurs
Kommer senere
Bestill
AVLYST!
FOR Å DELTA PÅ DETTE KURSET MÅ DU VÆRE MEDLEM AV KLUBB TILSLUTTET NORGES PADLEFORBUND.

Hovedmål for Veilederkurs elv er:
Deltakeren lærer å planlegge og lede krevende padlekurs og turer. Etter endt kurs er deltakeren kjent med veiledning slik det generelt blir definert i norsk friluftsliv.

MÅ krav til deltagere på kurset:
Oppdatert sikkerhetskurs, videregåendekurs Skråsikker rulle Kan ta ansvar som gruppemedlem I stand til å ha oversikt over en gruppe ved padling Padlet i minst fire år, minimum cirka 15-20 padledager i sesongen av grad 3 eller høyere Komfortabel med å lede ned grad 4 - og iverksette redning under slike forhold Minst ett avholdt nybegynnerkurs Noe aktivitetsledererfaring

Dette er første helgen av flere samlinger.. Samling 1 er 26-29 sept. Samling 2 er 7-8. nov og tredje samling vil bli i 2021.
Sted for kurset vil bli kommunisert til deltagerne ca 1 uke i forkant av kursets oppstart.
Les mer om kurset på nettsiden i linken under
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Pris:
kr 7700,-
Kursleder:
Per Christian Pedersen og Flemming Vatne
Kontakt:
pc@padleforbundet.no
Mer informasjon:
26.9 - 25.4
Videregåendekurs
Bestill
Helg 1: 26 - 27 september 2020
Sted: Sigdal- / Kongsbergområdet

Helg 2: 7 - 8 November 2020
Sted: Tovdalseva og Flaten

Helg 3: blir våren 2020. Avtales på helg 2.
Sted: avtales nærmere

Deltaker ordner telt og mat selv.
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Pris:
kr 7000,-
Kursleder:
Per Christian Pedersen og Flemming Vatne
Kontakt:
pc@padleforbundet.no
25.11 - 25.11
Regionsmøte øst 2020
Digitalt
Påmelding
Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet.
Agenda 2020
1. Kort info fra styret med viktigste saker
2. Virksomhetsplan
3. Koronasituasjonen for klubbene
4. Samarbeid i regionen
Eventuelt​

Møteplan
Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år bli avholdt digitale regionsmøter via Teams, kl 19.00-20:30

Vi sees!
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Martin Lillehagen Hanssen
Kontakt:
martin@padleforbundet.no
26.11 - 26.11
Regionsmøte midt 2020
Digitalt
Påmelding
Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet.
Agenda 2020
1. Kort info fra styret med viktigste saker
2. Virksomhetsplan
3. Koronasituasjonen for klubbene
4. Samarbeid i regionen
Eventuelt​

Møteplan
Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år bli avholdt digitale regionsmøter via Teams, kl 19.00-20:30

Vi sees!
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Martin Lillehagen Hanssen
Kontakt:
martin@padleforbundet.no
30.11 - 30.11
Regionsmøte nord 2020
Digitalt
Påmelding
Regionsmøtene har til hensikt å være møte- og informasjonsarena for klubbene i samme region og NPF. Møtene er for klubbenes styremedlemmer og ressurspersoner. NPF vil være representert ved styret og administrasjonen. Definisjonen på en region er ikke fast. Her kan klubbene selv føle på tilhørighet ut i fra egne kriterier. Erfaringen er at geografisk nærhet og gren spiller inn, men vi håper og ønsker at alle grenene møter om man har mulighet.
Agenda 2020
1. Kort info fra styret med viktigste saker
2. Virksomhetsplan
3. Koronasituasjonen for klubbene
4. Samarbeid i regionen
Eventuelt​

Møteplan
Flott om du følger lenka og melder deg på, så får vi oversikt over hvor mange som kommer. Det vil i år bli avholdt digitale regionsmøter via Teams, kl 19.00-20:30

Vi sees!
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Martin Lillehagen Hanssen
Kontakt:
martin@padleforbundet.no