Dato
Tittel
Sted
Sertifisert
Nivå
Pris
5.6 - 7.6
Sjoa I
Sjoa
Påmelding
Teknisk arrangør: OSI/OEK
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
23.6 - 27.6
VM Brattpadling (lagt inn rom for vannstand)
Voss
Påmelding
Teknisk arrangør: Voss KK
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
31.7 - 2.8
Sjoa II
Sjoa
Påmelding
Teknisk arrangør: OSI/OEK
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
4.9 - 6.9
Sjoa III
Sjoa
Påmelding
Teknisk arrangør: OSI/OEK
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)